איכות המים

 
 
 
איכות מים טובה לבריאות טובה!

בבניינים רבים ישנם מאגרי מים מסוגים שונים, חלקם מבטון וחלקם מפלסטיק. רוב המאגרים אינם מטופלים כראוי, וחשופים למפגעים רבים היכולים לגרום למחלות המועברות באמצעות מים בשימוש שגרתי (צחצוח שיניים, שטיפת פירות, בישול, שתייה וכו').
 

המחלות אליהן נחשפים משתמשי מים מזוהמים הם:

 
 
 
איכויות מים – דיגום, טיפול וחיטוי מקורות מים
 
 
 
 
 
  • חולירע
  • לגיונה
  • קוליפורם
  • סלמונלה טיפי
  • דיזנטריה
  • זיהומים אחרים המסוכנים לבריאות
 
 
דיירי בניינים גבוהים משתמשים במגביר לחץ, הגורם ללכלוך וחיידקים. שימוש זה מגדיל את הצורך בחיטוי מאגרי המים של מבנים אלה. עיריות ומועצות מקומיות מחויבות לשמור על איכות המים במוסדות ציבוריים. הבדיקה מתבצעת בעקבות חשש לזיהום או באופן שיגרתי, עד 3 פעמים בשבוע. גם מאגרי מים המשמשים לשתייה, לשעת חירום או לכיבוי אש, נדרשים לטיפול שוטף פעם בשנה. ההנחיות לטיפול זה ניתנו על ידי משרד הבריאות, ובהתאם לתקנה מס' 1525 של מכון התקנים הישראלי.
 

אנחנו כאן בשבילכם!

 
הבדיקות של כץ איכויות מים כוללות בדיקות חיידקים, כגון לגיונלה, המגיעים דרך המים החמים. בדיקות אלו מתבצעות בעיקר עבור בתי החולים ובתיי המלון. החברה מבצעת גם בדיקות חיידקי קולי ובדיקות כימיות מורכבותת לאיתור מתכות וחומרי הדברה במאגרי המים.